Đi đàng Thánh giá cùng ĐTC tại Hý trường Colosseo ở Rôma, 30/03/2018

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ