"Có một Đấng khác làm chứng về Ta" - Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, CSSR.

Mới hơnCũ hơn
Chưa có bình luận
    Tham gia bình luận
    comment url