Vị thánh bảo trợ

Khi lớn lên ở một trang trại bò sữa thuộc tiểu bang Washington trong những năm 1950, Patrick Haggerty bắt đầu hiểu rằng, mình là một người đồng tính...

Mới hơnCũ hơn
Chưa có bình luận
    Tham gia bình luận
    comment url