Mai Khôi Info

logo

Vị thánh bảo trợ

Khi lớn lên ở một trang trại bò sữa thuộc tiểu bang Washington trong những năm 1950, Patrick Haggerty bắt đầu hiểu rằng, mình là một người đồng tính...

hotline091 802 6123