Suy gẫm: "Không nhìn thấy, không chạm được, đều không tồn tại. Vì thế, Chúa không tồn tại..."

0
TIN BÀI KHÁC

Đăng nhận xét

0 Nhận xét
* Xin đừng spam, cám ơn bạn nhiều. Các quản trị viên sẽ kiểm duyệt các bình luận...
Đăng nhận xét (0)
To Top