Tại Vatican, Thứ Sáu Tuần Thánh, 30/3/2018: Nghi thức cảm động tưởng niệm Chúa chịu chết

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ