"Tôi đến với Chúa để tìm tư lợi hay để lắng nghe lời Ngài?" Bài giảng của ĐTC ngày 16/04/2018

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ