Giáo Hội Việt Nam đã có vị Tân Đại Diện Toà Thánh.

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ