"Lãnh nhận Chúa Thánh Thần để có đức tin" - Lm. Fx. Nguyễn Văn Nhứt, op

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ