"Xuyên qua tất cả là một thiện chí..." - Bài giảng của Lm. Giuse Lê Quang Uy, CSSR. trong tháng lễ an táng Lm. Mác-cô Bùi Quan Đức, CSSR.

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ