Mai Khôi Info

logo

Bản tin Công giáo Việt Nam, từ ngày 30/05–02/06/2018

💡 Bạn có thể nhắp ngay vào link phía dưới để xem!
✅ Giáo Phận Nha Trang- Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục
✅ Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế Tại Tổng Gp Sài Gòn
✅ Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế Tại Giáo Phận Vinh
✅ Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức Tại Giáo Xứ Hòa Phú Giáo Phận Kon Tum
hotline091 802 6123