Giáo hội Nam Hàn dâng lễ Tạ ơn sau cuộc họp thượng đỉnh Mỹ- Bắc Hàn

Mới hơnCũ hơn
Chưa có bình luận
    Tham gia bình luận
    comment url