Phim: "Mẹ ơi, đừng bỏ con!"


Bài thi cuối khoá Học kỳ I
Môn: Công tác đạo diễn - phim tài liệu
Giáo viên hướng dẫn: Đạo diễn Tô Hoàng
Sinh viên: Nguyên Du, Bá Nghĩa, Hoàng Vinh

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ