Mai Khôi Info

logo

Phim: "Mẹ ơi, đừng bỏ con!"


Bài thi cuối khoá Học kỳ I
Môn: Công tác đạo diễn - phim tài liệu
Giáo viên hướng dẫn: Đạo diễn Tô Hoàng
Sinh viên: Nguyên Du, Bá Nghĩa, Hoàng Vinh
hotline091 802 6123