Nuôi dạy trẻ song ngữ: Ngôn ngữ của trẻ bị giới hạn là thế giới của trẻ bị giới hạn

Những kiến thức cơ bản về nuôi dạy trẻ song ngữ / Trẻ học hai ngôn ngữ cùng lúc như thế nào? / Các yếu tố giúp trẻ học ngôn ngữ thứ hai / Tạo ra môi trường song ngữ cho trẻ. Khách mời: NCS. Tống Thị Thu Hương (Chuyên gia song ngữ - Founder Mum Dad Can Do) / Thời gian: 9g00 - 11g30, ngày 08/09/2018 / Địa điểm: Đường sách TP.HCM, Nguyễn Văn Bình, Quận 1, TP.HCM

NUÔI DẠY TRẺ SONG NGỮ
Ngôn ngữ của trẻ bị giới hạn là thế giới của trẻ bị giới hạn

Khách mời: NCS. Tống Thị Thu Hương (Chuyên gia song ngữ - Founder Mum Dad Can Do)

🌸 Những kiến thức cơ bản về nuôi dạy trẻ song ngữ
🌸 Trẻ học hai ngôn ngữ cùng lúc như thế nào?
🌸 Các yếu tố giúp trẻ học ngôn ngữ thứ hai
🌸 Tạo ra môi trường song ngữ cho trẻ

◪ Thời gian: 9g00 - 11g30, ngày 08/09/2018
◪ Địa điểm: Đường sách TP.HCM, Nguyễn Văn Bình, Quận 1, TP.HCM
Mới hơnCũ hơn
Chưa có bình luận
    Tham gia bình luận
    comment url