Các vị thiên thần bản mệnh có đọc được suy nghĩ của chúng ta không?

Các tín hữu Công giáo và nhiều Kitô hữu tin rằng có thiên thần bản mệnh, là những vị được Chúa chỉ định để bảo vệ và hướng dẫn chúng ta trên hành trình dương thế của mình. Một trong những thắc mắc liên quan đến niềm tin này, là về khả năng của các thiên thần trong việc đọc hiểu suy nghĩ của chúng ta. Các vị có thể đọc được những suy nghĩ thầm kín của chúng ta hay không? Câu trả lời ngắn gọn là không. Các vị không được đặc cách, để có thể thâm nhập vào trong tâm trí của chúng ta. Chỉ Thiên Chúa mới biết được chính xác những gì đang diễn ra trong tâm trí của chúng ta, vì Người là Đấng Sáng Tạo và nuôi dưỡng, quan phòng cho hết thảy chúng ta. Thánh Tôma Aquinô minh quyết rõ ràng trong Tổng Luận Thần Học, “Phẩm tính của Thiên Chúa thì không có nơi các thiên thần” (I, 57, 4).
Các đấng có thể bước vào thế giới tâm tưởng của chúng ta mà chúng ta không biết, hay không cần chúng ta ưng ý hay không?

Các vị thiên thần bản mệnh có đọc được suy nghĩ của chúng ta không?

Các tín hữu Công giáo và nhiều Kitô hữu tin rằng có thiên thần bản mệnh, là những vị được Chúa chỉ định để bảo vệ và hướng dẫn chúng ta trên hành trình dương thế của mình. Một trong những thắc mắc liên quan đến niềm tin này, là về khả năng của các thiên thần trong việc đọc hiểu suy nghĩ của chúng ta.

Các vị có thể đọc được những suy nghĩ thầm kín của chúng ta hay không?

Câu trả lời ngắn gọn là không. Các vị không được đặc cách, để có thể thâm nhập vào trong tâm trí của chúng ta. Chỉ Thiên Chúa mới biết được chính xác những gì đang diễn ra trong tâm trí của chúng ta, vì Người là Đấng Sáng Tạo và nuôi dưỡng, quan phòng cho hết thảy chúng ta. Thánh Tôma Aquinô minh quyết rõ ràng trong Tổng Luận Thần Học, “Phẩm tính của Thiên Chúa thì không có nơi các thiên thần” (I, 57, 4).

Tuy nhiên, dầu các thiên thần không đọc được các ý nghĩ của chúng ta, thì chúng ta vẫn có thể giãy bày chúng ra cùng với các ngài một cách thiêng liêng. Triết gia Peter Kreeft đã viết trong tác phẩm “Angels and Demons” của ông rằng, bạn có thể “bày tỏ các suy nghĩ cùng những điều thầm kín của bản thân cho vị thiên thần bản mệnh của mình, bằng cách tâm sự với ngài, theo cách như khi bạn cầu nguyện với một vị thánh đang hưởng phúc trên Thiên đàng, hay một người bạn trên dương thế vậy”.

Nói chung, chúng ta nên học biết giãi bày các suy nghĩ cho vị thiên thần bản mệnh của mình.

Hơn nữa, các thiên thần bản mệnh của chúng ta thì thông sáng, và nhận định tốt hơn chúng ta nhiều. Điều này có nghĩa là, dầu các vị không biết được các suy nghĩ của chúng ta nếu chúng ta không ưng thuận, thì các vị vẫn có thể chỉ ở bên, quan sát chúng ta và có khả năng siêu nhiên để biết được chúng ta đang tưởng nghĩ gì. Thánh Tôma Aquinô giải thích điều này như sau, “Tư tưởng nhiều khi được tỏ lộ không chỉ bằng các cử chỉ bên ngoài, nhưng còn qua sự thay đổi của sắc diện; và các bác sỹ có thể đoán bệnh được chỉ qua những cái bắt mạch” (I, 57, 4).

Nếu chúng ta muốn các vị thiên thần bản mệnh biết rõ về chúng ta, về những suy tưởng thầm kín của chúng ta, chúng ta cần thường xuyên tâm sự, thủ thỉ cùng các ngài. Như thế, các vị thiên thần bản mệnh sẽ lo liệu, bảo vệ và hướng dẫn chúng ta hiệu quả hơn trên đường hướng tới sự sống vĩnh cửu.

Philip Kosloski
Chuyển ngữ: Nhóm phiên dịch Mai Khôi
https://aleteia.org
Mới hơnCũ hơn