Mai Khôi Info

logo

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hưởng trả lời về giáo điểm Tin Mừng và cha Long

Vừa rồi có người lại hỏi về giáo điểm Tin Mừng. Thứ nhất, nhiều lần cha sở là cha Tuyên nói giáo điểm nằm dưới đường dây cao thế và khu qui hoạch nên không thể phát triển được. Chắc sẽ dời đi nơi khác. Dời hay không tương lai sẽ thấy. Thứ hai, cha Long không phải là cha sở của giáo điểm. Lý do đơn giản là giáo điểm theo qui định nhà nước thì chưa phải là giáo xứ nên không chấp nhận đặt cha xứ. Giáo điểm cũng chưa lên giáo xứ theo giáo luật nên không thể có cha sở (cha chính xứ) được. Xưng là cha sở cho vui vậy. Lm. Ernest Nguyễn Văn Hưởng trả lời về giáo điểm Tin Mừng và cha Long
(Lm. Ernest Nguyễn Văn Hưởng là giáo sư Thần học Luân lý, nguyên giám đốc Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn)

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hưởng trả lời về giáo điểm Tin Mừng và cha Long

Vừa rồi có người lại hỏi về giáo điểm Tin Mừng.

Thứ nhất, nhiều lần cha sở là cha Tuyên nói giáo điểm nằm dưới đường dây cao thế và khu qui hoạch nên không thể phát triển được. Chắc sẽ dời đi nơi khác. Dời hay không tương lai sẽ thấy.

Thứ hai, cha Long không phải là cha sở của giáo điểm. Lý do đơn giản là giáo điểm theo qui định nhà nước thì chưa phải là giáo xứ nên không chấp nhận đặt cha xứ. Giáo điểm cũng chưa lên giáo xứ theo giáo luật nên không thể có cha sở (cha chính xứ) được. Xưng là cha sở cho vui vậy.

Thứ ba, chuyện đến giáo điểm hay đến cha Trương Bửu Diệp… là quyền tự do của giáo dân hay của mọi người. Điều chúng ta cần lưu ý là người Công giáo chúng ta có một Đấng Trung gian duy nhất là Đức Kitô. Không ai có thể cứu hay ban ơn cho chúng ta ngoài Đức Kitô. Nếu không cẩn thận chúng ta không còn xứng với danh hiệu là Kitô hữu nữa.

Thứ tư, đối với tôi thì nhiệm vụ chính yếu của linh mục là rao giảng về Chúa Kitô và đưa mọi người đến cùng Đức Kitô. Nhiệm vụ mục tử của tôi là tìm cách đưa người ta đến Đức Kitô vì thế tôi không thể khuyên người ta đến cha này, ông nọ, rờ cái này, xin bùa chú để đeo… xin đừng mất công hỏi điều ấy. Hy vọng không còn ai xin tư vấn về điều này nữa.

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hưởng
Bài về chủ đề Cảnh báo:
hotline091 802 6123