Tin sốc về tổ nghề sân khấu: Cúng bái van vái tổ mối còn tổ nghề đích thực thì lại quên…

Ông tổ của cải lương phải là thầy Phê-rô (Pierre) Châu-văn-Tú ở Mỹ Tho, kêu là thầy Năm Tú và thầy An-rê (André) Lê-văn-Thận ở Sa Đéc mới đúng. Hai thầy đều là người Công-giáo.

Hai thầy được xem là người có công trong việc phát triển loại hình ca Tài tử mới là Ca ra bộ, là người tiên phong trong việc tổ chức dựng vở tuồng cải lương và cho đào kép ra mắt lần đầu tiên tại Rạp Thầy Năm Tú- Mỹ Tho năm 1919.

Thầy Năm Tú - người lập ra một trong những gánh cải lương đầu tiên ở miền Nam vào đầu thập niên 1920 và phổ biến cải lương nhờ phát hành đĩa hát.
Rạp thầy Năm Tú đánh dấu nghệ thuật cải lương ra đời tại Nam Kỳ. Năm nay kỷ niệm đúng 100 năm.
Ông tổ của cải lương phải là thầy Phê-rô (Pierre) Châu-văn-Tú ở Mỹ Tho, kêu là thầy Năm Tú và thầy An-rê (André) Lê-văn-Thận ở Sa Đéc mới đúng. Hai thầy đều là người Công-giáo.

Hai thầy được xem là người có công trong việc phát triển loại hình ca tài tử mới là Ca ra bộ, là người tiên phong trong việc tổ chức dựng vở tuồng cải lương và cho đào kép ra mắt lần đầu tiên tại Rạp Thầy Năm Tú- Mỹ Tho năm 1919.

"CẢI cách hát ca theo tiến bộ,
LƯƠNG truyền tuồng tích sánh văn minh".

Rạp thầy Năm Tú đánh dấu nghệ thuật cải lương ra đời tại Nam Kỳ. Năm nay kỷ niệm đúng 100 năm.

Rạp thầy Năm Tú đánh dấu nghệ thuật cải lương ra đời tại Nam Kỳ. Năm nay kỷ niệm đúng 100 năm.

Nghệ sỹ thờ tổ sân khấu tùm lum, không rõ nguồn gốc, kính ngưỡng bụt thần xa lạ, hàng tiên sư, tổ sư đích thực của nghệ thuật cải lương toàn cõi Nam Kỳ thì không ai biết tới.

Đây nè, coi cho biết mặt ông tổ.
Muốn biết thêm chi tiết thì Google "thầy Năm Tú".

Thầy Năm Tú - người lập ra một trong những gánh cải lương đầu tiên ở miền Nam vào đầu thập niên 1920 và phổ biến cải lương nhờ phát hành đĩa hát.
Thầy Năm Tú - người lập ra một trong những gánh cải lương đầu tiên ở miền Nam vào đầu thập niên 1920 và phổ biến cải lương nhờ phát hành đĩa hát.

Mấy bạn đồng hương, mấy bạn ở Mỹ Tho đi chợ Thành hằng ngày, chắc chắn sẽ ngang qua Rạp thầy, mà có mấy ai biết đó là cái nôi của nghệ thuật cải lương Nam Kỳ và cả nước phải không?

Kỷ niệm 100 cải lương, kính tưởng niệm thầy, riêng người Công giáo nào có lòng với nghệ thuật cải lương, hãy xin Lễ Misa cầu cho hai thầy.

Petrus Jean Baptiste

Bài về chủ đề Điện ảnh-Sân khấu:
Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ