Nhân chuyện cô Ngô Đình Lệ Thủy, con gái ông bà cố vấn Ngô Đình Nhu thời Việt Nam Cộng Hòa thi trượt Đại học Y Khoa

Số là hồi anh Khải học xong trung học, cùng với 1000 thí sinh thi vào đại học y khoa Sài Gòn nhưng chỉ đậu được 250 người. Trong số thí sinh thi vào y khoa năm ấy có cô Ngô Đình Lệ Thủy chỉ đậu hạng 360, nghĩa là cô Thủy bị trượt. Văn phòng tổng thống Việt Nam cộng hòa bèn gọi cho giáo sư Phạm Biểu Tâm hiệu trưởng trường y khoa nhờ can thiệp giúp cho cô con gái của ngài cố vấn đang nắm quyền sinh quyền sát trong dinh Độc Lập được vào học đại học y khoa Sài Gòn. Source: fb.com/tran.manhhao.376/posts/2621545988117589

Hôm qua, nói chuyện với bác sĩ Nguyễn Mạnh Khải về từ Canada, tôi mới biết thêm một chi tiết rất hay, chứng tỏ nền giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 thật quá tuyệt vời.

Số là hồi anh Khải học xong trung học, cùng với 1000 thí sinh thi vào đại học y khoa Sài Gòn nhưng chỉ đậu được 250 người. Trong số thí sinh thi vào y khoa năm ấy có cô Ngô Đình Lệ Thủy chỉ đậu hạng 360, nghĩa là cô Thủy bị trượt. Văn phòng tổng thống Việt Nam cộng hòa bèn gọi cho giáo sư Phạm Biểu Tâm hiệu trưởng trường y khoa nhờ can thiệp giúp cho cô con gái của ngài cố vấn đang nắm quyền sinh quyền sát trong dinh Độc Lập được vào học đại học y khoa Sài Gòn.

Ai cũng biết, tuy ông Ngô Đình Diệm là tổng thống nhưng quyền hành hầu như nằm trong tay ông cố vấn Ngô Đình Nhu; vả, bà Trần Lệ Xuân vợ ông cố vấn, mẹ của cô Ngô Đình Lệ Thủy còn giữ vai trò đệ nhất phu nhân của Việt Nam cộng hòa. Coi như cô Ngô Đình Lệ Thủy là con nuôi của bác ruột Ngô Đình Diệm đương kim tổng thống.

Nhưng giáo sư Phạm Biểu Tâm không xét lại, không hề nể nang phủ tổng thống, vẫn dõng dạc thưa: rằng, bộ giáo dục đã chỉ thị năm nay chỉ tuyển 250 thí sinh cao điểm nhất trong 1000 thí sinh dự thi vào học đại học y khoa Sài Gòn, từ chối lời nhờ vả của phủ tổng thống; rằng nếu bộ giáo dục thay đổi chỉ tiêu từ 250 người đậu lên 360 người đậu thì cô con gái phủ tổng thống mới vào được đại học y khoa!

Xem ra nền giáo dục của Việt Nam cộng hòa hồi ấy thật vô cùng liêm khiết, thật vô cùng tuyệt vời…

Ngược lại nền giáo dục nhân văn tốt đẹp của Việt Nam cộng hòa xưa, nền văn hóa và giáo dục của nước cộng sản Việt Nam hôm nay quá chừng tệ lậu, quá chừng xấu xa.

Bộ trưởng giáo dục hiện nay là một anh chàng nhà quê nói ngọng cứng lưỡi, lại xài bằng giả nên nền giáo dục lấy mua bán học hàm học vị, mua điểm thi, chạy bằng chạy chức làm chính.

Trong quan trường thì mua quan bán tước công khai…

Nhân việc hôm qua chúng tôi phê phán 15 tập thơ dở nhất nước vẫn được ông Hữu Thỉnh và ban lãnh đạo hội nhà văn trao giải thưởng văn học, các bạn ngoài Hà Nội gọi vào bảo: chúng nó bán giải thưởng, vào hội phải mua… hết cả rồi ông ơi !

Không có gì có thể làm cho nền văn hóa nền giáo dục, nền văn học nghệ thuật Việt Nam hôm nay đã tha hóa tận cùng, thối nát tận cùng trở về thời huy hoàng của chân thật, của liêm khiết, của nhân văn như thời Tây, như thời Việt Nam cộng hòa xưa được nữa rồi các ông các bà ơi…

Sài Gòn ngày toàn 2: 02-02-2020

Trần Mạnh Hảo

Bài về chủ đề Giáo dục:
Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ