Mai Khôi Info

logo

"Hallelujah" (George Friedrich Händel) – Emmanuel Choir


"Hallelujah" (George Friedrich Händel)
• Ca đoàn: Emmanuel Choir (Nhà thờ Cửa Bắc, Hà Nội, Việt Nam)
• Chỉ huy: Trần Ngọc Sơn
• Organist: Kiều Quân
hotline091 802 6123