Tôi nói với các bạn điều này: Bất kể đã như thế nào, nước ta là một quốc gia có phúc!

Nước ta là một quốc gia có phúc! Phúc đấy không có từ tôi và bạn, lũ con cái đang hư hỏng đi hoang, phúc đấy do tiền nhân nhìn xa thấu rộng mở cửa đón nhận mọi tinh hoa loài người thể hiện ở các tôn giáo. Nay các người sử dụng tôn giáo như một phương tiện, đứa thì trục lợi, kẻ lại hơn thua, đứa thì lấy đó làm trò chứng tỏ. Này đây tôi dự liệu phúc nhà các người sẽ bị mất từ từ, nếu các người phạm thánh! Source: fb.com/muathuxuacu/posts/2810389132385100

Phúc đấy không có từ tôi và bạn, lũ con cái đang hư hỏng đi hoang, phúc đấy do tiền nhân nhìn xa thấu rộng mở cửa đón nhận mọi tinh hoa loài người thể hiện ở các tôn giáo.

Nay các người sử dụng tôn giáo như một phương tiện, đứa thì trục lợi, kẻ lại hơn thua, đứa thì lấy đó làm trò chứng tỏ.

Này đây tôi dự liệu phúc nhà các người sẽ bị mất từ từ, nếu các người phạm thánh!

Yêu thì hãy đến, kính thì hãy thờ, không hiểu biết thì đến các nơi thánh bằng tinh thần kính cẩn trang trọng! Đừng có hỗn!

Kinh Thánh nói rất rõ: Dùng tiền bạc phi nghĩa mua bằng hữu, không ai dám cậy tiền bạc mua thánh thần, mọi cung thỉnh không làm Thiên Chúa vinh quang hơn dù một ly nhỏ, Ngài vốn không cần gì nơi ta, chẳng qua cung thỉnh thành tâm, Ngài nhìn tới ngài thương từng nào phúc báu từng đó!

Con cái trần gian, nhất là con cháu người Việt, ngày càng hư hỏng điếm đàng, cần phải có ai đó nói cho các người tỉnh!

Hãy nhìn Hàn quốc, tự do quá trớn, chiều chuộng tà giáo, một Tân Thiên Địa suýt hủy diệt quốc gia, bản thân nó bị phạt ra sao chống mắt mà ngó…

Tự mỗi chúng ta, như một cái lá, cần thiết là phải xanh, quang hợp nhả ra ô-xi cho đời, thì mới tốt tươi, quen sống tốt và nhu nhị, lá sẽ úa vàng rũ rượi và chả còn sự xinh tươi của nó!

Vài lời vắn nhỏ các bạn ngẫm đi, tự thấy mình là ai, ở đâu mà ra, để hiểu đi về đâu, cái này tùy phần suy ngẫm của từng nhân vị!

Rồi có lúc các bạn sẽ nói lời cảm ơn kẻ viết những dòng này!

“Soeur Hương”
LIÊN QUAN:
✔️ Giơ chân đạp mũi nhọn!
✔️ Sự thanh tẩy
✔️ Vũ Hán và 9 triệu nỗi đau
✔️ Thế chiến thứ 3
✔️ KHÔNG HỀ DỪNG LẠI: Nếu cứ tiếp tục thế này, Hàn Quốc không sớm thì muộn sẽ trở thành Vũ Hán thứ 2!
✔️ Triệu chứng nhiễm corona qua từng ngày
✔️ Địa ngục trần gian

Bài về chủ đề Giả dối-Ảo tưởng:
Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ