Sự hủ bại trở thành một thách thức

Bất cứ kẻ nào cũng có quyền ngu, đó là một đặc quyền của riêng, nhưng nếu kẻ đó dùng cái ngu để cổ vũ cho tội phạm hoặc ngạo mạn cho rằng đó là một điều cần được bảo vệ cũng như phổ biến, thì rõ ràng: trước tiên, mọi hoạt động từ trước đến nay của kẻ này cần phải xem xét lại một cách nghiêm túc; và quan trọng hơn, việc lan toả nó bằng một thái độ cuồng ngông trước cộng đồng là một tội ác cần phải bị trừng phạt về mặt đạo đức và nghề nghiệp. NGUỒN: https://fb.com/bui.trongtin.5/posts/pfbid0Co4pToA14YumE6P1znkB8gZwaCXsU8KzczGaakDqXJPoJhzAwpcPQnkREdP4oJGfl
Lời phát ngôn "bênh bạn" bất chấp, và những nhận định bất bình, thậm chí có cả một chiến dịch "chạy tội" của khá nhiều tờ báo... Tởm!

Điều này rõ ràng là một thách thức về hệ giá trị đối với con người, theo đó, mở rộng ra là cả xã hội trước các vấn nạn toàn diện ngày càng tha hoá một cách trầm trọng hơn.

Bất cứ kẻ nào cũng có quyền ngu, đó là một đặc quyền của riêng, nhưng nếu kẻ đó dùng cái ngu để cổ vũ cho tội phạm hoặc ngạo mạn cho rằng đó là một điều cần được bảo vệ cũng như phổ biến, thì rõ ràng: trước tiên, mọi hoạt động từ trước đến nay của kẻ này cần phải xem xét lại một cách nghiêm túc; và quan trọng hơn, việc lan toả nó bằng một thái độ cuồng ngông trước cộng đồng là một tội ác cần phải bị trừng phạt về mặt đạo đức và nghề nghiệp.

Một loại hành vi có dấu hiệu tội phạm nghiêm trọng trước một vị thành niên, một khi được bênh vực theo cách tuyên bố lộng ngôn, mà hơn thế họ còn cho rằng "thử của lạ" là một thứ "văn hoá đàn ông", nó cho thấy não trạng của những tâm thức bệnh hoạn và mang bóng dáng của những kẻ dã man chưa tiến hoá hết về mặt con người. Tính dục, là một đặc tính cơ bản của loài người, nhưng chúng dựa trên không chỉ sự đồng thuận tuyệt đối của chủ thể làm yêu cầu bắt buộc, mà còn điều kiện cấp bách khác là sự phù hợp cần thiết tối thiểu đối với phẩm chất tự nhiên của đối tượng (tuổi tác), và sau đó là các điều kiện đạo đức hay luân lý trước xã hội (nền tảng thể chế, văn hoá).

Ngu không phải là tội, trừ phi cái ngu đó của họ thực hiện một tội trạng, nhưng dùng cái ngu của mình để biện hộ cho những thứ sai trái là một tội ác có tính đồng phạm về mặt hậu quả. Kẻ ngu ngốc luôn tin vào cái ngu của mìn là hữu ích và có giá trị, song, hãy tin rằng, những kẻ đó không bao giờ có đủ năng lực để nhận diện được bản chất của ngay cả nhận thức của chính mình, và do đó, là hành vi của chính họ trước các vấn đề của sự kiện. Và đau khốn thay, những kẻ đó lại đang có một tương quan nào đó có ít nhiều ảnh hưởng trong xã hội để nhân danh nó tuyên ngôn về cái ngu như một đặc quyền quý báu cần được bảo tồn và thúc đẩy.

Khả Thế

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ