Hai điều mọi người môn đệ phải làm...

Nếu dùng những từ hết sức cụ thể để mô tả, thì như thế nào là người môn của Đức Giêsu? Xem ra chất vấn này đã được trả lời qua trích đoạn Tin Mừng hôm nay: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo." Chúng ta có thể thấy, trở thành môn đệ của Đức Kitô, nghĩa là thực hành hai cử động thuộc hiện sinh thiết yếu. Cử động đầu là "phải từ bỏ chính mình". Hiểu theo nghĩa đen, việc này nghe giống như điều gì đó dở hơi, giống như việc tự làm tổn thương bản thân, không biết trân trọng bản thân, hay đại loại thế... Thế nhưng, ý nghĩa đích thực của việc "từ bỏ chính mình", hiểu về khả năng mà tất cả chúng ta nên có được, để "tự do khỏi chính bản thân mình". Và ai là người thực sự tự do khỏi chính bản thân mình? Đó là những ai biết cách để nói "không" với chính bản thân. Do vậy, bạn từ bỏ chính mình, có nghĩa là: bạn biết nói không với chính bản thân mình. NGUỒN: http://aleteia.org/2022/08/05/two-things-every-disciple-must-do/

Qua trích đoạn Tin Mừng theo thánh Mát-thêu, Đức Giêsu đã vạch ra lộ trình của người môn đệ:
Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?

Mt 16,24-26


Nếu dùng những từ hết sức cụ thể để mô tả, thì như thế nào là người môn đệ của Đức Giêsu? Xem ra chất vấn này đã được trả lời qua trích đoạn Tin Mừng hôm nay: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo."

Chúng ta có thể thấy, trở thành môn đệ của Đức Kitô, nghĩa là thực hành hai cử động thuộc hiện sinh thiết yếu. Cử động đầu là "phải từ bỏ chính mình". Hiểu theo nghĩa đen, việc này nghe giống như điều gì đó dở hơi, giống như việc tự làm tổn thương bản thân, không biết trân trọng bản thân, hay đại loại thế... Thế nhưng, ý nghĩa đích thực của việc "từ bỏ chính mình", hiểu về khả năng mà tất cả chúng ta nên có được, để "tự do khỏi chính bản thân mình". Và ai là người thực sự tự do khỏi chính bản thân mình? Đó là những ai biết cách để nói "không" với chính bản thân. Do vậy, bạn từ bỏ chính mình, có nghĩa là: bạn biết nói không với chính bản thân mình.

Vế thứ hai của việc trở thành người môn đệ, đó là, "vác thập giá mình mà theo Đức Giêsu". Động từ "vác" hàm ý đảm nhận lấy những trách vụ trong cuộc đời này. Nó hàm ý rằng, chúng ta không còn đơn thuần chịu trận, chịu đựng mọi chuyện. Trong tư cách là Kitô hữu, giờ đây khi đối diện với mọi sự việc, chúng ta không còn hành xử như là những nạn nhân thụ động, ngay cả khi đó là những sự việc mà chúng ta không mong muốn.

Và một khi chúng ta đã thực hiện được việc này, việc tiếp theo sẽ là gì? Tin Mừng bảo rằng: chúng ta hãy "theo Người". Điều này hàm ý rằng, ngay từ đầu, chúng ta không biết mình sẽ đi đâu, đâu là việc đúng đắn nên làm. Chính trong cuộc sống thường nhật, mà chúng ta nhận ra đâu là điều tốt nhất tôi nên làm, đó không phải là chuyện ngẫu hứng, nhưng là theo sát dấu chân của Thầy Giêsu.

Lm. Luigi Maria Epicoco
Hoàng Long (Nhóm Phiên dịch Mai Khôi) chuyển ngữ từ ALETEIA.ORG

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ