Thánh tích: Tay trái bất hoại của thánh nữ Maria Mađalêna

Trong số nhiều thánh tích của Đan viện Simonopetra trên Núi Athos, có bàn tay trái của Người Phụ Nữ Xức Dầu Thơm, tức là thánh nữ Maria Mađalêna. Đây là bảo vật linh thánh nhất của Đan viện Simonopetra. Bàn tay bất hoại, toả ra một thứ hương thơm diệu vời, toả ra hơi ấm như thân nhiệt của người còn sống, và có nhiều phép lạ liên quan được ghi nhận. Vì đã có rất nhiều phép lạ, nên thánh nữ Maria Mađalêna rất được các đan sỹ trong Đan viện Simonopetra mến mộ. Họ coi thánh nữ như là tổ mẫu đệ nhị, sáng lập Đan viện linh thánh này. Dưới đây là một số ơn lành liên quan đến thánh tích này...

Trong số nhiều thánh tích của Đan viện Simonopetra trên Núi Athos, có bàn tay trái của Người Phụ Nữ Xức Dầu Thơm, tức là thánh nữ Maria Mađalêna. Đây là bảo vật linh thánh nhất của Đan viện Simonopetra. Bàn tay bất hoại, toả ra một thứ hương thơm diệu vời, toả ra hơi ấm như thân nhiệt của người còn sống, và có nhiều phép lạ liên quan được ghi nhận. Vì đã có rất nhiều phép lạ, nên thánh nữ Maria Mađalêna rất được các đan sỹ trong Đan viện Simonopetra mến mộ. Họ coi thánh nữ như là tổ mẫu đệ nhị, sáng lập Đan viện linh thánh này. Dưới đây là một số ơn lành liên quan đến thánh tích này:


1. Năm 1945 một trận hoả hoạn lớn xảy ra nơi các cánh rừng của Đan viện linh thánh Iveron. Gió rất mạnh đến nỗi trong vài giờ nó đã lan tới lườn núi bao quanh các Đan viện Iveron, Philotheou, Xeropotamou và thậm chí cả rừng Simonopetra. Ai cũng cho rằng các cánh rừng sẽ bị thiêu rụi. Các đan sỹ thuộc Đan viện Simonopetra chạy tới khu rừng đã bị lửa lan tới. Hai đan sỹ linh mục thánh thiện là Neophytos và Panteleimon còn mang theo cả thánh tích của thánh nữ Maria Mađalêna. Không vị nào dám đến gần đám cháy, thế nên họ cứ chạy vòng vòng và không thể thoát ra được. Tuy nhiên, khi hai đan sỹ cùng với thánh tích đến gần đám cháy, đám cháy bị đẩy lui. Các linh mục bắt đầu rảy nước thánh và hát một bài cầu xin cùng thánh nữ Maria Mađalêna. Khi các việc này được thực hiện, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, trước sự ngỡ ngàng của các đan sỹ quy tụ và chứng kiến tận mắt.

2. Một phép lạ tương tự liên quan đến thánh tích của thánh nữ Maria Mađalêna, cũng xảy đến vào năm 1947, cho một đan viện được kể ở trên, trong các cánh rừng xung quanh Đan viện Simonopetra.

3. Trong vùng Galatista thuộc hải cảng Thessaloniki năm 1911, bị dịch sâu ăn lá tàn phá cây cối trong vùng. Dân chúng cầu nguyện trước thánh tích của thánh nữ Maria Mađalêna và rảy nước phép. Ngay lập tức trận dịch sâu bọ này đã bị dập tắt.

4. Năm 1912 vùng Epanomis thuộc hải cảng Thessaloniki xuất hiện dịch châu chấu. Dân chúng cầu xin trước thánh tích của thánh nữ Maria Mađalêna. Cũng vậy, sau khi rảy nước phép, cũng như khẩn nài thánh nữ Maria Mađalêna, dịch châu chấu bị dẹp tan. Do bởi phép lạ này mà dân chúng vẫn còn rất sùng mộ thánh nữ cho đến tận ngày nay.

Vị thánh vẫn tiếp tục hàng ngày làm nhiều phép lạ cứu giúp những ai khẩn cầu cùng ngài.

Tu viện trưởng Haralambos Vasilopoulos
Nhóm Phiên dịch Mai Khôi chuyển ngữ từ Orthodox Christianity

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ